Monday, 24 Jun 2024

Jakie są regulacje prawne wyburzeń?

Wyburzenia to działania mające na celu zniszczenie jakiegoś obiektu, w celu pozbycia się go, a następnie usunięcie gruzu i wszystkich pozostałości po pracach. W proces wyburzania wchodzą przygotowania w postaci zabezpieczenia terenu, odpowiedniego podkopania budynku. Następnie przystępuje się do wyburzania ciężkim sprzętem. Na koniec następuje segregacja odpadów i materiałów, a pozostałości wywożone są za pomocą wywrotki na specjalne wysypiska i miejsca utylizacji.

Regulacje prawne i pozwolenia

Aby usługi budowlane mogły być wykonywane potrzeba dokumentów z urzędu, pozwalających na wykonanie takiej operacji. Tak samo jest z wyburzeniami. Należy wiedzie, że o wniosek do urzędu musimy składa w przypadku, gdy o wysokości mniejszej niż 8m, znajdujące się w odległości od granicy działki o połowę mniejszej niż wysokość budynku. Budowle nie są zabytkami i nie podlegają ochronie konserwatorskiej. Więcej na https://slktransport.pl/oferta/roboty-ziemne/

Jak złożyć wniosek w urzędzie?

Chcąc uzyskać pozwolenie na wyburzenia należy kierować się do Starostwa lub Urzędu Gminy/Miasta. Tam należy złożyć wypełnione druki o pozwolenie na rozbiórkę oraz oświadczenie, że jesteśmy właścicielami nieruchomości. W ciągu 14 dni urząd ma za zadanie rozpatrzeć wniosek, a pozytywny wynik pozwala na przystąpienie do prac. Wzór wniosku lub pomoc przy jego złożeniu otrzymacie, którzy są również firmą specjalizującą się w wykonywaniu usług rozbiórkowych u lokalnych klientów.

Firmy wykonujące usługi wyburzenia

Jeżeli otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź że strony Urzędu można przystąpić do prac. W tym celu najlepiej wynająć firmę rozbiórkową, która posiada do tego potrzebną wiedzę i sprzęty.