Monday, 24 Jun 2024

Skąd pochodzą nawozy naturalne?

Rolnicy chcąc cieszyć się ładnymi i dorodnymi plonami muszą poświęcić im sporo uwagi. Istotne jest sadzenie czy sianie zgodne z dotyczącym tego kalendarzem, regularne podlewanie i nawożenie. Wymaga to nie tylko pracy, ale i wiedzy, ponieważ jedne warzywa czy zboża lubią więcej wody, inne mniej, nie można więc ich ani przelać, ani przesuszyć, a jeszcze dostosowywać to do panujących w danym momencie warunków atmosferycznych.

Przewaga nawozów naturalnych nad sztucznymi

Same podlewanie może niestety nie być wystarczające. Plony nie zawsze wyrosną przy tym tak apetyczne, jakby chcieli tego sami rolnicy, i jakich oczekują nabywcy. Konieczne jest także nawożenie, a więc odpowiednia chemia gospodarcza. Coraz częściej sięga się po nawozy naturalne, które w żaden sposób nie stanowią zagrożenia dla gleby ani plonów (nie przenikają do ziemi, nie pozostaje po nim chemiczny ślad w jedzeniu). Na wsiach można też przynajmniej w pewnym stopniu pozyskać taki nawóz z własnego gospodarstwa lub od innych mieszkańców, posiadających na przykład konie czy krowy.

Pozyskiwanie nawozu

Chemia gospodarcza tego typu jest bardzo zróżnicowana – są cztery główne rodzaje, w jakich występują nawozy naturalne. Jest to gnojówka, gnojowica, obornik i guano. Gnojówka to przefermentowany mocz, gnojowica również pochodzi z procesu przefermentowania, lecz użyto do tego moczu i kału. Guano to odchody morskich ptaków albo nietoperzy, a popularny obornik to przefermentowany mocz i kał zwierząt oraz ściółka. Używanie każdego z tych nawozów dobrze wpływa na właściwości gleby, a także odpowiednio ubogaca jej własną mikroflorę.